لیست اعضای هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

محمد هادی ایمانیه

دانشکده: پزشکی

گروه:داخلی

تخصص:فوق تخصص گوارش کودکان

مرتبه علمی: استاد

 

زهرا امیرغفران

دانشکده: پزشکی

گروه: ایمنی شناسی

تخصص: -

مرتبه علمی: استاد

 

کامران باقری لنکرانی

دانشکده: پزشکی

گروه: داخلی

تخصص: فوق تخصص بیماری های گوارش  و کبد

 مرتبه علمی: استاد برتر

 

علی بهادر

دانشکده: پزشکی

گروه: جراحی

تخصص: فوق تخصص جراحی کودکان

 مرتبه علمی: استاد

 

محمد ابراهیم پارسا نژاد

دانشکده: پزشکی

گروه: زنان

تخصص: -

مرتبه علمی: استاد

 

حمیدرضا پاکشیر

دانشکده: دندانپزشکی

گروه: ارتودنسی

تخصص: -

 مرتبه علمی: استاد

 

سید ضیاء الدین تابعی

دانشکده: پزشکی

گروه: پاتولوژی

تخصص: -

مرتبه علمی: استاد

 

محمد مهدی ثاقب

دانشکده: پزشکی

گروه: داخلی

تخصص: فوق تخصص نفرولوژی

مرتبه علمی: استاد

 

غلامرضا حاتم

دانشکده: پزشکی

گروه: انگل و قارچ

تخصص: ایمنی

مرتبه علمی: استاد

 

جعفر حسن زاده

دانشکده: بهداشت

گروه: اپیدمیولوژی

تخصص: -

مرتبه علمی: استاد

 

سید وحید حسینی

دانشکده: پزشکی

گروه: جراحی

تخصص: فوق تخصص جراحی کلورکتال

مرتبه علمی: استاد

  

محمد باقر خسروی

دانشکده: پزشکی

گروه: بیهوشی

تخصص: فلوشیپ بیهوشی پیوند

مرتبه علمی: استاد

 

عبدالعزیز خضری

دانشکده: پزشکی

گروه: جراحی کلیه و مجاری ادراری

تخصص: -

مرتبه علمی: استاد

 

محمد حسین دباغ منش

دانشکده: پزشکی

گروه: داخلی

تخصص: فوق تخصص بیماری های غدد درون ريز ومتابوليسم

مرتبه علمی: استاد 

 

محسن رازقی

دانشکده: علوم توانبخشی

گروه: فیزیوتراپی

تخصص: فیزیوتراپی ورزشی

مرتبه علمی: دانشیار


 

مصباح شمس 

دانشکده: پزشکی 

گروه: داخلی 

فوق تخصص: غدد و متابولیسم 

مرتبه علمی: دانشیار


 

مجید فروردین

دانشکده: پزشکی

گروه: چشم

تخصص: فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و استرابیسم

مرتبه علمی: استاد

 

محمد حسین فلاح زاده

دانشکده: پزشکی

گروه: کودکان

تخصص: فوق تخصص کلیه کودکان

مرتبه علمی: استاد

 

سلیمان محمدی سامانی

دانشکده: داروسازی

گروه: -

تخصص: -

مرتبه علمی: استاد

 

 یونس قاسمی

دانشکده: داروسازی

گروه: بیوتکنولوژی دارویی

تخصص: فارماکوگنوزی

مرتبه علمی: استاد

 

مهتاب معمارپور

دانشکده: دندانپزشکی

گروه: کودکان

تخصص: دندانپزشکی کودکان

مرتبه علمی: استاد 

 

سید علی ملک حسینی

دانشکده: پزشکی

گروه: جراحی

تخصص: فوق تخصص جراحی عروق و پیوند

مرتبه علمی: استاد

 

بهیه نام آور جهرمی

دانشکده: پزشکی

گروه: زنان

تخصص: فلوشیپ نازایی

مرتبه علمی: استاد

 

حسین نیک نهاد

دانشکده: داروسازی

گروه: فارماکولوژی

تخصص: -

مرتبه علمی: استاد

 

سید بصیر هاشمی

دانشکده: پزشکی

گروه: ENT

تخصص: فوق تخصص کاشت حلزون شنوایی

مرتبه علمی: استاد